Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

Szkolenie nt. skroplonego gazu LNG

W dniu 15.02.2019 roku przedstawiciel firmy BARTER Spółka Akcyjna przeprowadził dla 20190215 085059żuromińskich strażaków PSP i OSP szkolenie związane z tematyką skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG). Szkolenie teoretyczne realizowane było dwuetapowo tj. na bazie sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie oraz przejazd i zapoznanie się z nowopowstałą stacją regazyfikacji LNG na terenie Spółdzielni Mleczarskiej w Żurominie. Tematyka poruszona podczas szkolenia, w szczególności: definicje i przepisy ogólne dotyczące LNG, charakterystyka gazów kriogenicznych, zagrożenia związane z magazynowaniem, przeładunkiem i transportem LNG, rozwiązania techniczne i procedury zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym, systemy wykrywania zagrożeń, nadzoru i monitoringu, procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz omówienie zabezpieczeń i postępowania w sytuacjach awaryjnych na instalacji LNG.

P2150410

P2150429P2150429P2150429P2150429P2150429P2150429

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone