Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Żurominie

W dniu 14 marca br. o godz. 11:00 odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ P3140084ZAPOBIEGA POŻAROM” w kategoriach szkół podstawowych, szkól gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych. W turnieju uczestniczyło łącznie 35 uczniów z wszystkich gmin powiatu żuromińskiego.

Turniej służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie przy współudziale Starostwa Powiatowe w Żurominie oraz Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żurominie.

Po zakończeniu części pisemnej zarówno uczestników turnieju jak i ich opiekunów zapoznano z specyfiką pracy strażaka w ramach zwiedzania strażnicy Komendy PSP w Żurominie oraz zapoznano z niebezpieczeństwem jakie powoduje wypalanie traw.  

Wynik

i konkursu:
I grupa - szkoły podstawowe:

  1. Weronika Milewska – SSP nr 1 w Żurominie;
  2. Martyna Kąkolewska – SP Raczyny;
  3. Tobiasz Wesołowski - SSP nr 1 w Żurominie;

II grupa - szkoły gimnazjalne:

  1. Jakub Retajczyk – SP nr 2 w Żurominie;
  2. Sebastian Kowallski – ZS w Siemiątkowie;
  3. Maja Kosek            – SP nr 2 w Żurominie;

III grupa - szkoły ponadgimnazjalne:

  1. Radosław Suwiński  – LO w Żurominie;
  2. Joanna Dąbrowska – LO w Żurominie
  3. Weronika Pawlak – LO w Bieżuniu;

Do eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowali się uczniowie, którzy zwyciężyli w poszczególnych grupach.

Zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY i życzymy powodzenia na dalszych etapach rozgrywek.

P1170716P1170716P1170716P1170716P1170716P1170716P1170716P1170716

Tekst i foto:

  1. K. Szymański KP PSP Żuromin

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone