Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

Bank Danych o Lasach

Komenda Powiatowa PSP w Żurominie informuje, że powstała strona internetowa Bank Danych o Lasach  jak również darmowa aplikacja "mBDL" których głównym celem jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz zmian stanu w lasach wszystkich form własności. Informacje te powiązane są z danymi z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska przyrodniczego. Zarówno strona jak i aplikacja mogą służyć do nawigowania po obszarach leśnych.

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone