ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE NA FERMIE DROBIU W MIEJSCOWOŚCI  ADAMOWO

W dniu 17 czerwca 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie zorganizowała i przeprowadziłaP1080637 ratownicze ćwiczenia pożarnicze na obiekcie kurnika wielkopowierzchniowego w  miejscowości Adamowo.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar budynku wielkopowierzchniowego (kurnika) w wyniku awarii nagrzewnicy gazowej, który został przygotowany na przyjęcie drobiu.

Ćwiczenia miały na celu  zapoznanie z obiektami oraz występującymi w zagrożeniami, zapoznanie z możliwością realizacji zapotrzebowania wodnego do celów gaśniczych, możliwościami dojazdu oraz sposobami ewakuacji, doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz doskonalenie współpracy z jednostkami OSP.

W ćwiczeniach udział wzięli strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, Policja , jak również strażacy-ochotnicy z OSP Zielona OSP Sławęcin i OSP Przeradz Mały.

 P1080637P1080637P1080637P1080637

Tekst i foto KP PSP Żuromin