Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE NA FERMIE DROBIU W MIEJSCOWOŚCI KOZIELSK

 P8080354

W dniu 08 sierpnia 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Żurominie zorganizowała i przeprowadziła ratownicze ćwiczenia pożarnicze na obiekcie kurnika wielkopowierzchniowego w  miejscowości Kozielsk.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar słomy rozesłanej w budynku produkcyjno-hodowlanym przygotowanej do przyjęcia kurcząt.

Ćwiczenia miały na celu  zapoznanie z obiektami oraz występującymi w zagrożeniami, zapoznanie z możliwością realizacji zapotrzebowania wodnego do celów gaśniczych, możliwościami dojazdu oraz sposobami ewakuacji, doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz doskonalenie współpracy z jednostkami OSP.

W ćwiczeniach udział wzięli strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, jak również strażacy-ochotnicy z OSP Zielona i OSP Lutocin.

P8080293P8080293P8080293P8080293P8080293P8080293P8080293

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone