Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

Szkolenie z prezesami i naczelnikami jednostek OSP z terenu powiatu żuromińskiego

P8260396

W dniu 26 sierpnia 2019r. w siedzibie tut. Komendy przeprowadzono spotkanie informacyjne z prezesami i naczelnikami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu żuromińskiego dot. występowania przypadków pożarów pojazdów ratowniczo - gaśniczych podczas działań związanych pożarami ściernisk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpieczeństwa ratowników oraz właściwego posługiwania się pojazdami ratowniczymi w kontekście przyjętego zamiaru taktycznego.

Ponadto podczas spotkania przekazano uczestnikom informację o trybie i zasadach udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne: ,,Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych’’ w 2019r. ( tzw. 5 000+ ) na podstawie art. 33a Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2019r., poz. 1372 i poz. 1518).

Dodatkowo na szkoleniu zostały przedstawione następujące tematy: udział strażaków OSP w działaniach ratowniczo – gaśniczych bez uprawnień ( badania lekarskie, przeszkolenie, szkolenie dowódców) oraz obowiązki kierowcy OSP ( badania techniczne samochodów, ubezpieczenie OC, uprawnienia w zakresie kategorii prawa jazdy, w tym konieczność odnawiania co 5 lat w zakresie kat. ,,C” , zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w OSP).

P8260401P8260401P8260402

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone