Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

Ćwiczenia na obiekcie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu Oddział w Żurominie

P1100848W dniu 30 października 2019 roku na obiekcie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu Oddział w Żurominie odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu żuromińskiego. W ćwiczeniach udział brały jednostki JRG Żuromin, OSP Poniatowo oraz OSP Zieluń. Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków ze specyfiką zakładu oraz występującymi w nim zagrożeniami, a także przećwiczone zostały elementy współpracy JRG z jednostkami OSP w tym udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów zewnętrznych z występującym zagrożeniem dla zbiornika LNG znajdującego się na terenie zakładu.

P1100870P1100870P1100870P1100870P1100870P1100870P1100870P1100870P1100870

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone