Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

Przekazanie kompletów ubrań specjalnych KP PSP w Żurominie

IMG 3057

7 listopada 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie Jerzy Rzymowski -Starosta Żuromiński przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie Adama Dobrosielskiego i jego Zastępcy Dariusza Stumskiego 8 kompletów ubrań specjalnych.

Zadanie ,,Zakup ubrań specjalistycznych" dofinansowane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 27 000, 00 zł.

Celem zadania jest wyposażenie strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie w ubrania specjalne nowego typu. Ze względu na zmianę przepisów dotyczących nowych wzorów Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie zmuszona jest wymienić stare ubrania nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z dnia 23 maja 2018 r.), przy czym ubrania specjalne o dotychczasowym wzorze można kupować do końca 2021 roku.

WFOSiGWWFOSiGWWFOSiGWWFOSiGW

tekst i foto: Starostwo Powiatowe w Żurominie, KP PSP Żuromin

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone