Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

Ćwiczenia zgrywające na obiekcie Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

P1110070

W dniu 27 listopada 2019 roku na obiekcie Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu żuromińskiego. W ćwiczeniach udział brały jednostki JRG Żuromin, OSP Bieżuń oraz OSP Zieluń. Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków ze specyfiką obiektu oraz występującymi w nim zagrożeniami, a także przećwiczone zostały elementy współpracy JRG z jednostkami OSP w tym udzielanie KPP osobom poszkodowanym i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych.

Przed przybyciem zastępów na miejsce ćwiczeń, pracownicy obiektu przeprowadzili próbną ewakuację pracowników i uczniów szkoły w wyznaczone miejsce zbiórki.

Po części praktycznej ćwiczeń, strażacy przeprowadzili pogadankę z nauczycielami m.in. na temat bezpiecznej drogi do szkoły, stosowania czujek gazu i tlenku węgla szczególnie podczas zbliżającego się sezonu grzewczego. Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem pożarniczym na pojazdach, jak również poznania zasad postępowania w chwili wystąpienia zagrożenia.

P1110089P1110089P1110089P1110089P1110089P1110089P1110089P1110089

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone