Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

Ćwiczenia na obiekcie Mieszalni Pasz Grupa D5 w miejscowości Rzężawy

P1110127 copy

W dniu 28 listopada 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie zorganizowała i przeprowadziła ratownicze ćwiczenia pożarnicze na obiekcie Meszalni Pasz Grupa D5 w  miejscowości Rzężawy. Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar wewnątrz budynku produkcji pasz, do którego doszło wskutek awarii silnika elektrycznego jednego z młynków.    

Ćwiczenia miały na celu  zapoznanie z obiektami oraz występującymi zagrożeniami, zapoznanie z możliwością realizacji zapotrzebowania wodnego do celów gaśniczych, możliwościami dojazdu oraz sposobami ewakuacji, doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz doskonalenie współpracy z jednostkami OSP. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, Policja , jak również strażacy-ochotnicy z OSP Kuczbork.

P1110122 copyP1110122 copyP1110122 copyP1110122 copyP1110122 copyP1110122 copyP1110122 copyP1110122 copy

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone