Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

CO WARTO WIEDZIEĆ, A CO TRZEBA O ALARMOWYM NUMERZE 112

http://www.112.gov.pl/

Komenda Powiatowa PSP w Żurominie informuje, że zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, z dniem 1 września 2005r. na terenie całej Polski wprowadzony zostanie dodatkowy powszechny numer alarmowy 112. Numer ten będzie funkcjonował równolegle z dotychczas działającymi numerami alarmowymi  tj.:

999 - pogotowie ratunkowe,

998 - straż pożarna,

997 - policja.

Co wnosi nowy i zmienia numer alarmowy 112 ?

Do dnia 1 września 2005r. w powiecie żuromińskim, jak we wszystkich powiatach naszego kraju, kontakt ze służbami ratunkowymi poprzez numer 112 – możliwy był jedynie z telefonów komórkowych. Wprowadzona zmiana zapewni możliwość alarmowego wzywania służb poprzez wybranie 112, także z telefonów stacjonarnych.

W dalszym ciągu dzwoniąc pod numer 112 z telefonu komórkowego dodzwonimy się do oficera dyżurnego Policji, a jedynie połączenia ze zwykłych aparatów trafią do Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zostaną natychmiast przekierowane do odpowiedniej służby (policji, pogotowia). Najprościej mówiąc ze wszystkich telefonów (poza komórkowymi) wybierając numer 998 lub 112 – zawsze połączymy się z Państwową Strażą Pożarną.

Ponieważ powszechne wprowadzenie numeru 112 może powodować na początku pewne utrudnienia,  apelujemy do wszystkich mieszkańców powiatu żuromińskiego o korzystanie w dalszym ciągu w pierwszej kolejności z numerów alarmowych przypisanych bezpośrednio dla poszczególnych służb:

Kilka uwag o korzystaniu z numeru alarmowego 112:

  1. Numer ten uruchamiany jest w celu wypełnienia przez Rząd Polski dyrektywy Komisji Europejskiej, tak więc dotychczas funkcjonujące numery alarmowe (997, 998, 999) będą działały nadal i to na nie przede wszystkim należy zgłaszać zaistniałe zdarzenia;
  2. Zgłoszenia na telefon 112 należy dokonywać jedynie w sytuacjach gdy nie potrafimy stwierdzić jakiej pomocy nam potrzeba (kto ma jej udzielić). W takim przypadku dzwoniąc na 112 sprawą interpretacji sytuacji zajmie się przyjmujący zgłoszenie dyspozytor i w odpowiedni sposób pokieruje dalszym połączeniem lub też samodzielnie przyjmie informację oraz zapewni pomoc;
  3. Pamiętajmy, że jest to numer ratunkowy a więc dzwonienie na niego w nieuzasadnionych przypadkach może pociągnąć za sobą skutki prawne takiego czynu. Blokowanie linii alarmowych może spowodować zagrożenia dla życia i zdrowia osób, które w tym czasie rzeczywiście potrzebują pomocy. Aby wyeliminować takie przypadki zapewniona będzie pełna identyfikacja rozmówcy (nie tylko jego numeru ale jednocześnie adres i danych właściciela telefonu z którego dokonywane jest połączenie - również numery zastrzeżone). Ponadto wszelkie połączenia będą w całości rejestrowane i archiwizowane.

 P R Z Y P O M I N A M Y : Dzwoniąc na numery alarmowe (997, 998, 999, 112) należy podać informację:

  • gdzie zdarzenie ma miejsce –  dokładny adres;
  • rodzaj zdarzenia i nazwę obiektu (pożar stodoły, wypadek samochodowy, itp..);
  • swoje nazwisko i numer telefonu z którego się dzwoni;

Pamiętajmy aby nie odkładać słuchawki telefonu do uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone