Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

 

logo s

 

     „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat  zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

 

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Kontynuuj czytanie

 

IMG 20181006 131746 HDR       W dniu 07 października 2018 roku w Poniatowie w powiecie żuromiński odbyła się uroczysty apel z okazji obchodów 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniatowie wraz z przekazaniem nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

                Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w intencji strażaków w kościele pod wezwaniem św. Floriana w Poniatowie.

Po mszy świętej, na placu przed Domem Strażaka, odbył się uroczysty apel, podczas którego przybliżono historię jednostki, wręczono odznaczenia wyróżniającym się strażakom oraz odbyło się uroczyste przekazanie nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Kontynuuj czytanie

 

 

Tlenek węgla – trucizna stara jak świat STRAZ plakat B2 CZAD I OGIEN A4 2016 DRUK

Tlenek węgla (CO) – gaz nazywany zwyczajowo czadem, jest jedną z najstarszych trucizn towarzyszących człowiekowi w jego rozwoju cywilizacyjnym i do dnia dzisiejszego pozostaje jedną z najgroźniejszych. Jeszcze bardziej niepokojącym jest fakt, że na dzień dzisiejszy nie ma praktycznie złotego środka na całkowite zabezpieczenie się przed śmiertelnym działaniem tego gazu. Dowodem tego mogą być choćby ponure statystyki pożarnicze, z których wynika, że tlenek węgla jest przodownikiem, jeżeli chodzi o zatrucia śmiertelne i to nie tylko podczas pożarów. W samym województwie mazowieckim odnotowano w listopadzie 2005r. 5 przypadków zatruć (w tym 2 śmiertelne), a już w grudniu – 13 przypadków (w tym 3 śmiertelne).

Eskalacja tego typu przypadków jest bardzo niepokojąca, a ich analiza wyraźnie wskazuje, że niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą zatrucie tlenkiem węgla jest powszechnie bagatelizowane. Dlatego też, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, będąc jednostką odpowiedzialną za bezpieczeństwo obywateli powiatu żuromińskiego, chce nie tylko zaapelować o bardzo poważne potraktowanie przedstawionego problemu, ale również w kilku zasadniczych pytaniach i odpowiedziach przedstawić obraz jego prawdziwego oblicza.

Co to jest tlenek węgla i jak powstaje?

Jest to gaz bez barwy, bez smaku i bez zapachu. W dużych stężeniach tj.: 75 – 100% może pachnieć lekko czosnkiem. Jest gazem palnym i wybuchowym, lżejszy od powietrza (gęstość 0,967), co informuje nas, że możemy się go zawsze spodziewać w górnych partiach otaczającej nas atmosfery. Informacja szczególnie ważna, jeżeli obecność CO przewidywana jest w pomieszczeniach zamkniętych.

Tlenek węgla powstaje w naturalnych procesach utleniania metanu oraz innych związków organicznych, co predysponuje go do grona gazów najpowszechniej występujących w przyrodzie. Należy się go również spodziewać tam, gdzie mamy do czynienia z działalnością techniczną człowieka (przemysł, ciepłownictwo, energetyka, transport). Występuje zawsze podczas spalania węgla lub substancji, które w swym składzie węgiel posiadają, a więc również podczas każdego pożaru. Dominujący wpływ w warunkach pożarowych na powstawanie CO ma dopływ świeżego powietrza i odprowadzanie dymu. Najprościej mówiąc, jeżeli podczas pożaru czy innego spalania mamy ograniczony dopływ powietrza (tlenu) – to mamy do czynienia z doskonałymi warunkami tworzenia się CO. Jeżeli natomiast mamy dodatkowo do czynienia z utrudnionym odprowadzaniem dymu i produktów spalania – to możemy być już pewni tworzenia się śmiertelnej atmosfery.

Kontynuuj czytanie

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone