Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

 • IMG 5945
 • Home Products
 • Home Company
 • 4758253
 • IMG 9002
 • P1170359
 • P6160332 Large
 • IMG 5945
 • Home Products
 • Home Company
 • 4758253
 • IMG 9002
 • P1170359
 • P6160332 Large

W dniu 15 marca 2019 r. strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie  wraz z funkcjonariuszami P3150105Komendy Powiatowej Policji w Żurominie zorganizowali akcję poboru krwi.

Pobór krwi odbył się przy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie. Chęć oddania krwi zgłosiło 19 osób, ostatecznie zakwalifikowano przez lekarza 12 osób , którzy łącznie oddali ponad 5 litrów krwi.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji serdecznie dziękujemy.

Kontynuuj czytanie

W dniu 14 marca br. o godz. 11:00 odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ P3140084ZAPOBIEGA POŻAROM” w kategoriach szkół podstawowych, szkól gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych. W turnieju uczestniczyło łącznie 35 uczniów z wszystkich gmin powiatu żuromińskiego.

Turniej służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie przy współudziale Starostwa Powiatowe w Żurominie oraz Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żurominie.

Kontynuuj czytanie

Przełom zimy i wiosny to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności  stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów (największa liczba pożarów traw przypada na marzec i kwiecień).

Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

więcej tutaj 

W dniu 15.02.2019 roku przedstawiciel firmy BARTER Spółka Akcyjna przeprowadził dla 20190215 085059żuromińskich strażaków PSP i OSP szkolenie związane z tematyką skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG). Szkolenie teoretyczne realizowane było dwuetapowo tj. na bazie sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie oraz przejazd i zapoznanie się z nowopowstałą stacją regazyfikacji LNG na terenie Spółdzielni Mleczarskiej w Żurominie. Tematyka poruszona podczas szkolenia, w szczególności: definicje i przepisy ogólne dotyczące LNG, charakterystyka gazów kriogenicznych, zagrożenia związane z magazynowaniem, przeładunkiem i transportem LNG, rozwiązania techniczne i procedury zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym, systemy wykrywania zagrożeń, nadzoru i monitoringu, procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz omówienie zabezpieczeń i postępowania w sytuacjach awaryjnych na instalacji LNG.

Kontynuuj czytanie

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone