Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

 • IMG 5945
 • Home Products
 • Home Company
 • 4758253
 • IMG 9002
 • P1170359
 • P6160332 Large
 • IMG 5945
 • Home Products
 • Home Company
 • 4758253
 • IMG 9002
 • P1170359
 • P6160332 Large

IMG 20190704 WA0009W dniu 04.07.2019 strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Żurominie spotkali się z uczestnikami letnich kolonii z Uczniowskiego Klubu  Sportowego „ LIDER ZAKROCZYM” w ramach spotkania strażacy przeprowadzili z uczniami pogadankę na temat bezpiecznego zachowania w domu oraz podczas wypoczynku letniego.

Strażacy zapoznali uczniów z zasadami, jak należy się zachować w sytuacji napotkania różnego rodzaju zagrożeń podczas wypoczynku w lesie, nad wodą i w domu oraz jak samemu tych zagrożeń uniknąć Poruszono między innymi tematy takie jak zagrożenie wynikające z nieodpowiedzialnego zachowania się nad akwenami wodnymi, czy też zagrożeniami dla zdrowia bądź życia ludzkiego.

Kontynuuj czytanie

P6280223W  powiecie Żuromińskim w dniu 28 czerwca 2019 roku odbyły się ćwiczenia pododdziałów Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na obiekcie  kompleksu leśnego  Nadleśnictwa Lidzbark – leśnictwo Konopaty, gmina Lubowidz..

Ćwiczenia pod kryptonimem ‘Konopaty 2019’ zorganizowane były na podstawie Rozkazu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie.

Scenariusz zakładał pożar lasu na bardzo dużym obszarze leśnym. Celem głównym ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu Żuromińskiego do działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów lasów,  w tym m.in. rozwijanie umiejętności reagowania kierujących działaniami ratowniczymi na nagłe zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia oraz sprawdzenie i doskonalenie umiejętności organizacji oraz wykorzystania łączności współdziałania i dowodzenia.

Kontynuuj czytanie

W dniu 17 czerwca 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie zorganizowała i przeprowadziłaP1080637 ratownicze ćwiczenia pożarnicze na obiekcie kurnika wielkopowierzchniowego w  miejscowości Adamowo.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar budynku wielkopowierzchniowego (kurnika) w wyniku awarii nagrzewnicy gazowej, który został przygotowany na przyjęcie drobiu.

Ćwiczenia miały na celu  zapoznanie z obiektami oraz występującymi w zagrożeniami, zapoznanie z możliwością realizacji zapotrzebowania wodnego do celów gaśniczych, możliwościami dojazdu oraz sposobami ewakuacji, doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz doskonalenie współpracy z jednostkami OSP.

Kontynuuj czytanie

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone