Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

 • IMG 5945
 • Home Products
 • Home Company
 • 4758253
 • IMG 9002
 • P1170359
 • P6160332 Large
 • IMG 5945
 • Home Products
 • Home Company
 • 4758253
 • IMG 9002
 • P1170359
 • P6160332 Large

 cid 16874ea73ca4c5828601 W powiecie żuromińskim jak i w województwie mazowieckim rozpoczynają się ferie zimowe w związku z czym żuromińscy strażacy w ramach kampanii edukacyjno- informacyjnej „BEZPIECZNE FERIE 2019” spotkali się z uczniami szkół z terenu powiatu żuromińskiego.

Podczas spotkań strażacy z KP PSP Żuromin przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  oraz poinformowali o zagrożeniach związanych z :

 • tzw. „dzikimi lodowiskami” na zamarzniętych akwenach;
 • pożarami o obiektach mieszkalnych;
 • emisją tlenku węgla w obiektach mieszkalnych;
 • zasadami zgłaszania zdarzeń n numery alarmowe 998i 112.

Spotkania miały na celu ostrzec dzieci i młodzież szkolną przed niebezpieczeństwem zabaw na zamarzniętych rzekach, stawach. oraz  jak należy zachować się w sytuacjach niebezpiecznych  dla zdrowia i życia ludzkiego.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego zimowego wypoczynki znajdują się TUTAJ

Kontynuuj czytanie

W związku z opadami śniegu przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i sople mswiausuwania lodowych sopli.

Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej. Szczególna uwaga skierowana jest na bezpieczeństwo obiektów handlowych i użyteczności publicznej.

Przypominamy, że obowiązek odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu, spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów.

Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.

Źródło: KW PSP w Warszawie

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz podczas ferii zimowych w 2019 roku mazowieccy strażacy prowadzą akcję „Bezpieczne lodowiska 2019” związaną z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży 
na zamarzniętych akwenach.

Akcja „Bezpieczne lodowiska 2019” ma na celu pomoc w organizacji bezpiecznych lodowisk w tym m.in. wylewanie wody na uprzednio przygotowane ślizgawki min. na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itp.

Kontynuuj czytanie

Fajerwerki, petardy, rakiety, rzymskie ognie – to materiały wybuchowe. Odpalanie różnego rodzaju rac staje się ulubioną rozrywką podczas rodzinnego, sąsiedzkiego i plenerowego noworocznego świętowania. Nieodłączna część wesołej imprezy może stać się przy nierozważnym postępowaniu poważnym zagrożeniem dla zdrowia.

Podczas konferencji prasowej w dniu 20 grudnia 2018 roku wojewoda mazowiecki zwraca uwagę na ostrożne i bezpieczne obchodzenie się z materiałami pirotechnicznymi. Zdzisław Sipiera apeluje do mieszkańców Mazowsza o stosowanie się do zaleceń, które pomogą spędzić sylwestrowy czas nie tylko radośnie, lecz i bezpiecznie. W trakcie konferencji prasowej z udziałem: Zdzisława Sipiery, Wojewody Mazowieckiego, st.bryg. Bogdana Łasicy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP i nadinsp. Pawła Dobrodzieja komendanta stołecznego Policji. Policyjni pirotechnicy przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, a strażacy demonstrowali rozprzestrzenianie się pożaru, którego powstanie mogą spowodować materiały pirotechniczne

Artykuł na łamach Przeglądu Pożarniczego "Bezpieczne odpalanie".

Kontynuuj czytanie

20 grudnia 2018 roku miało miejsce wigilijne spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP w Żurominie.PC200380

Przed rozpoczęciem spotkania z BETLEJEMSKIM ŚWIATŁEM POKOJU przyszli harcerze Żuromińskiego Szczepu 'INFINITY" im. Szarych Szeregów Związku Harcerstwa Polskiego.

Wigilijne spotkanie rozpoczął komendant powiatowy PSP st. bryg. Adam Dobrosielski, który przywitał strażaków oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej  PSP w Żurominie i przekazał najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Poświęcenia opłatka i błogosławieństwa zgromadzonym dokonał kapelan żuromińskich strażaków ks. kan. Kazimierz Kowalski.

Kontynuuj czytanie

pierwsza strona kalendarza 2019

Informujemy, że komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju gen. brygadier Leszek Suski ogłasza cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży, które są umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2019 rok.

Kontynuuj czytanie

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone