Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

Żuromin - przygotowania do sezonu zimowego 2018/2019

 PA300304

W dniu 30 października 23018 roku Komenda Powiatowa PSP w Żurominie zorganizowała spotkanie z pracownikami:  Starostwa Powiatowego w Żurominie, urzędów Miast i Gmin z terenu powiatu żuromińskiego odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
i zarządzanie kryzysowe.

Spotkanie miało na celu wspólnego opracowania wykazu i zasad wykorzystania specjalistycznego sprzętu będącego w dyspozycji zarządców dróg dla wsparcia działań ratowniczych w zakresie dotarcia do osób będących w stanie zagrożenia życia
w sytuacji nieprzejezdności dróg oraz miejsc trudnodostępnych w warunkach zimowych.

PA300306PA300306PA300306PA300306

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone