Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

Szkolenie podstawowe strażaków OSP

 

PA270301

W terminie od 14 września 2018 roku do 27 października 201 roku. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Żurominie zostało przeprowadzone szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu powiatu żuromińskiego.

Szkolenie rozpoczęło 30 ratowników OSP z terenu powiatu żuromińskiego, natomiast egzamin z wynikiem pozytywnym zaliczyło 27 ratowników, uzyskując tym samym kwalifikacje dopuszczające do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych.

PA270269PA270269PA270269PA270269PA270269PA270269PA270269

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone