Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

Bezpieczne ferie - O czym pamiętać?

 

Bezpieczne Ferie 2018W mazowieckich domach dobiegają końca przygotowania do  rozpoczynających się 15 stycznia br. w województwie ferii  zimowych. W tym okresie wzmożonych podróży dzieci i młodzieży,  gotowe do działania są już mazowieckie służby i inspekcje.  Wszyscy rodzice wysyłający swoje dzieci na zimowy wypoczynek  mogą korzystać z ich pomocy w zapewnieniu właściwego nadzoru  i  pomocy związanej z bezpieczeństwem podczas ferii. 

- W przyszłym tygodniu rozpoczynają się w naszym województwie ferie  zimowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. Żeby był  to okres bezpiecznego  wypoczynku czuwać będą właściwe mazowieckie służby i inspekcje.  Apeluję o zgłaszanie do nich wszelkich nieprawidłowości. – powiedział  Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Rodzicom wysyłającym dzieci na wypoczynek przypominamy kilka  najważniejszych zagadnień i wskazówek, które warto uwzględnić w  przygotowaniach do wyjazdu.

Sprawdź organizatora wypoczynku

Wybierając zimowisko, obóz narciarski lub zakup zorganizowanej wycieczki przede wszystkim należy sprawdzić wiarygodności  organizatora wypoczynku. Taką możliwość zapewniło Ministerstwo Edukacji Narodowej, które stworzyło internetową bazę  danych  organizatorów wypoczynku. Dzięki niej na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl każdy rodzic może sam  sprawdzić, czy dany  podmiot zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty. W bazie tej  można znaleźć informacje o  numerach wydanych zaświadczeń,  danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie, lokalizacji wypoczynku i ramowym  programie wypoczynku. Na stronie  został  umieszczony także poradnik dla rodziców i organizatorów kolonii. W sytuacji  jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych informację o  nich można także zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty  lub  innym upoważnionym służbom (komenda powiatowa/miejska  Państwowej Straży Pożarnej, państwowy/powiatowy  Inspektor  Sanitarny, Policja).

Zadbaj o bezpieczną podróż na ferie

W celu zabezpieczenia podróży dzieci wybierających się na wyczekiwany, zimowy wypoczynek zostały stworzone specjalne  punkty kontroli, na których sprawdzane będą autokary. W Warszawie od piątku 12 stycznia br. Wydział Ruchu Drogowego   Komendy Stołecznej Policji wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Radomiu Oddział Warszawa  rozpoczyna kontrole autobusów zorganizowanych grup wycieczkowych. Kontrole przeprowadzone zostaną na parkingu  samochodowym przylegającym do hali widowiskowo-sportowej "TORWAR" przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie. Inspektorzy Transportu Drogowego będą przeprowadzali kontrole autokarów również w Radomiu na parkingu przy ul. Mierzejewskiego. Dwa wymienione punkty kontrolne to nie jedyne miejsca sprawdzania stanu technicznego autokarów na Mazowszu. Szczegółowe informacje na temat pozostałych punktów kontrolnych, w których mazowiecka Policja będzie sprawdzać autokary przewożące dzieci znajdują się w banerze „Bezpieczne Ferie” zamieszczonym na stronie internetowej www.mazowieckie.pl.

Niprawidłowości zgłoś do kontroli

Miejsca wypoczynku kontrolowane są przez służby pod kątem jakości żywienia, higieny i ochrony przeciwpożarowej. Stan higieniczny obiektów wypoczynkowych, warunki sanitarne stołówek, stan techniczny wyposażenia i łazienek sprawdza Inspekcja sanitarna. Natomiast inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzają przeglądy w zakresie stanu technicznego budynków. W miejscach zorganizowanego wypoczynku pojawiają się też wizytatorzy kuratorium oświaty, którzy sprawdzają m.in. kwalifikacje kadry oraz realizację zdeklarowanego programu wypoczynku. Państwowa Straż Pożarna w Warszawie sukcesywnie sprawdza obiekty ujęte w Systemie Rejestracji Zgłoszeń Wypoczynku na stronie internetowej MEN, w których organizowany jest wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje, ważne numery telefonów oraz użyteczne linki znajdują się w banerze „Bezpieczne Ferie” zamieszczonym na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem www.mazowieckie.pl.

Opracowanie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone