Monitoring wizyjny

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie ul. Warszawska 25, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany w następujących obszarach:

 1. Kamera umieszczona na budynku garażu magazynowego znajdującego się na placu obejmująca zasięgiem część podwórka komendy oraz bramę wjazdową na plac komendy;
 2. Kamera umieszczona na ścianie budynku komendy po lewej stronie nad wejściem głównym do budynku komendy obejmująca swoim zasięgiem drzwi wejściowe, schody do budynku komendy, część chodnika oraz część placu przed budynkiem komendy, na którym widać zabytkowy pojazd pożarniczy oraz 3 maszty na flagi;
 3. Kamera umieszczona na budynku wielorodzinnym przy rondzie im. Ofiar Katynia obejmująca swoim zasięgiem wszystkie bramy wyjazdowe samochodów komendy oraz część ulicy Szpitalnej;
 4. Kamera umieszczona na budynku komendy obejmująca swoim zasięgiem plac komendy bez wjazdu na plac oraz część budynku magazynowego znajdującego się na placu;
 5. Kamera umieszczona na budynku komendy od strony ul. Szpitalnej nad bramą wyjazdową SLRR, obejmująca swoim zasięgiem plac przed bramami wyjazdowymi samochodów komendy, część ul. Szpitalnej, budynek KP Policji oraz część ronda im. Ofiar Katynia;
 6. Kamera umieszczona na ścianie wewnątrz budynku komendy obejmująca swoim zasięgiem wejście główne do komendy od ul. Warszawskiej, korytarz przy drzwiach wejściowych oraz drzwi prowadzące do części garażowej;
 7. Kamera umieszczona na ścianie wewnątrz budynku komendy obejmująca swoim zasięgiem drzwi wejściowe do budynku komendy od strony placu wewnętrznego, początek schodów oraz drzwi prowadzące na część garażową;
 8. Kamera umieszczona na ścianie wewnątrz budynku komendy w garażu obejmująca swoim zasięgiem garaż wraz z bramą wyjazdową, w którym znajduje się samochód służbowy Starostwa Powiatowego w Żurominie;
 9. Kamera umieszczona na ścianie wewnątrz budynku komendy w pomieszczeniu warsztatowym obejmująca swoim zasięgiem pomieszczenie warsztatu wraz z wejściem do niego oraz drzwi do pomieszczenia magazynowego;
 10. Kamera umieszczona na ścianie wewnątrz budynku komendy w garażu, w którym znajdują się samochody specjalne obejmująca swoim zasięgiem stanowiska samochodowe, trzy bramy wyjazdowe oraz samochody;
 11. Kamera garaż umieszczona na ścianie wewnątrz budynku komendy w garażu, w którym znajdują się samochody specjalne obejmująca swoim zasięgiem stanowiska samochodowe, trzy bramy wyjazdowe oraz samochody (widok z drugiego końca garażu);
 12. Kamera umieszczona na ścianie wewnątrz budynku komendy w garażu, w którym znajdują się samochody gaśnicze i specjalne obejmująca swoim zasięgiem stanowiska samochodowe, samochody gaśnicze i specjalne, przyczepki specjalne oraz łódkę pontonową (widok na tył samochodów);
 13. Kamera umieszczona na ścianie wewnątrz budynku komendy w garażu, w którym znajdują się samochody gaśnicze i specjalne obejmująca swoim zasięgiem stanowiska samochodowe, samochody gaśnicze i specjalne (widok na przód samochodów);
 14. Kamera umieszczona na ścianie wewnątrz budynku komendy w garażu, w którym znajdują się samochody gaśnicze i specjalne obejmująca swoim zasięgiem stanowiska samochodowe, samochody gaśnicze i specjalne (widok na przód samochodów, z kamery umieszczonej na drugim końcu garażu)
 15. Kamera umieszczona na ścianie wewnątrz budynku Komendy w garażu, w którym znajdują się samochody gaśnicze i specjalne obejmująca swoim zasięgiem stanowiska samochodowe, samochody gaśnicze i specjalne, przyczepki specjalne oraz łódkę pontonową (widok na tył samochodów z kamery umieszczonej na drugim końcu garażu przy łódce pontonowej).
 16. Kamera umieszczona w pojeździe pożarniczym GCBA 5/32;
 17. Kamera umieszczona w pojeździe pożarniczym GBA 2.5/16;

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie ul. Warszawska 25.