Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

Komunikat personalny

zdj

Z dniem 29 kwietnia 2020 roku służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Żurominie zakończył Pan st. bryg. Dariusz Stumski. Z jednostką w Żurominie związany był od roku 1999. Początkowo realizował zadania kontrolno-rozpoznawcze, był zastępcą dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej, a w 2006 roku został powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego.

Z dniem 30 kwietnia 2020 Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powierzył Panu st. bryg. Dariuszowi Stumskiemu pełnienie obowiązków Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Gratulując awansu, dziękujemy Panu za wieloletnią, merytoryczną i efektywną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu żuromińskiego.
Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe Pańskie osiągnięcia będą inspiracją do dalszych owocnych działań i wielu sukcesów zawodowych na nowym, wyższym stanowisku służbowym.
Życzymy Panu wiele dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech w nowym miejscu pełnienia służby zawsze i niezmiennie towarzyszy Panu szczęście oraz grono oddanych przyjaciół.

Opracowanie: KP PSP
Zdjęcie: Artur Kowalczyk, Przegląd Pożarniczy

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone