Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

Zasady organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w KP PSP w Żurominie

zasady

 

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 oraz dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, bezpośrednia obsługa interesantów KP PSP w Żurominie realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Celem zwiększenia bezpieczeństwa rekomenduje się, aby interesanci wcześniej uzgadniali telefonicznie lub mailowo konkretny termin (datę i godzinę) wizyty i kontaktu osobistego
z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Żurominie.

 Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery do KP PSP W Żurominie:

ul. Warszawska 25, 09-300 Żuromin
tel. 23 657 23 98 fax 23 657 21 60

W sprawach niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefonicznie 23 657 23 98
  • dokumenty można składać za pomocą rządowej platformy ePUAP

Interesanci winni zgłaszać się do strażaka dyżurnego przy głównym wejściu do siedziby komendy, który telefonicznie zawiadamia wskazanego przez interesanta pracownika merytorycznego o jego wizycie. Strażak dyżurny, po rozmowie z pracownikiem merytorycznym,  przyprowadza interesanta do pomieszczą w którym pracuje pracownik merytoryczny lub udaje się do interesanta oczekującego w wejściu do budynku komendy.

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem dbałości o przestrzeganie zasad sanitarnych:

  • do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Żurominie mogą przyjść osobiście tylko osoby bez objawów takich jak: gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem;
  • mieć założoną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe;
  • posiadać własny długopis lub sprzęt piśmienniczy;
  • odkazić dłonie płynem do dezynfekcji znajdującym się w punkcie dezynfekcji;
  • przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników tut. Komendy ( zalecana odległość 2m)

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w urzędzie.

Dziękuje za wyrozumiałość. O wszelkich będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.kppspzuromin.pl

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone