Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

ĆWICZENIA NA FERMIE WIATROWEJ

 W dniach 25.08.2016r. oraz 29.08.2016r. strażacy KP PSP w Żurominie uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych połączonych z zapoznaniem się z obiektem, zorganizowanych na Fermie Wiatrowej należącej do PGE EO S.A.,  zlokalizowanej na terenie gminy Kuczbork.

Głównym celem zorganizowanych ćwiczeń było zapoznanie się z lokalizacją oraz możliwościami dojazdu do poszczególnych elektrowni wiatrowych jak też zapoznanie się z  zagrożeniami i utrudnieniami na jakie można napotkać w trakcie działań ratowniczo – gaśniczych podczas zdarzeń na tego typu obiektach.

Zapoznanie z obiektami Fermy Wiatrowej, procedurami postępowania na wypadek zdarzenia oraz największymi zagrożeniami mogącymi wystąpić w trakcie akcji ratowniczej przeprowadził przedstawiciel PGE EO SA, Pan Andrzej Lorkowski. Ratownicy zostali zapoznani między innymi z podstawowymi parametrami elektrowni wiatrowych, napięciami występującymi w poszczególnych liniach energetycznych oraz urządzeniach stanowiących infrastrukturę Fermy Wiatrowej, zasadami prowadzenia akcji gaśniczej oraz ratowniczej w zależności od miejsca wystąpienia zdarzenia oraz zasadami współpracy z uprawnionymi osobami nadzorującymi pracę elektrowni wiatrowych należących do PGE EO SA, zlokalizowanej na terenie powiatu żuromińskiego.

Ćwiczenia mają charakter cykliczny. Objęte nimi zostaną wszystkie zmiany służbowe JRG Żuromin oraz wytypowane jednostki OSP.

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone