Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE "ZIELONA"

W dniu 29 czerwca 2016 roku na terenie kompleksu leśnego Nadleśnictwa Dwukoły, Leśnictwo Zielona, Komenda Powiatowa PSP w Żurominie przeprowadziła Ratownicze Ćwiczenia Pożarnicze (zgrywające).

 W ćwiczeniach udział wzięły:

  • 2 zastępy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie
  • 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu żuromińskiego, tj.: OSP ZIELUŃ, OSP ZIELONA, OSP PONIATOWO, OSP BIEŻUŃ, OSP SIEMIĄTKOWO, OSP KRZECZANOWO.
  • 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj: OSP JONNE, OSP GRADZANOWO KOŚCIELNE, OSP PŁOCICZNO,OSP SYBERIA

W ćwiczeniach  udział wzięli:  

przedstawiciel Nadleśnictwa Dwukoły, funkcjonariusze straży Leśnej, leśniczy leśnictwa Zielona oraz Policja.

Założenie do ćwiczeń zakładało pożar ok. 1 ha lasu sosnowego, który rozprzestrzenia się powierzchniowo (chrust, podszyty i podrosty) i  stwarza zagrożenie dla drzewostanu bezpośrednio przylegającego do miejsca, w którym doszło do powstania pożaru.

Głównym celem ćwiczeń było zgrywanie elementów ugrupowania bojowego różnych szczebli dowodzenia na poziomie interwencyjnym w ramach realizacji wspólnych zdań ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu żuromińskiego.

Tematyka ćwiczeń pozwoliła również doskonalić umiejętności praktyczne strażaków w zakresie działań taktycznych i gaśniczych związanych z likwidacją pożarów na obszarach leśnych, w tym organizowania systemu dostarczania wody na odległości do celów gaśniczych, a także umożliwić strażakom zapoznanie się z topografią leśną terenu, stanem ochrony przeciwpożarowej lasów oraz możliwościami w zakresie organizowania i prowadzenia akcji gaśniczych.

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone