Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

IMG 20200603 100327

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie dokonała zakupów środków ochrony indywidualnej, (z własnych środków finansowych oraz przekazanych przez Komendę Główną PSP z rezerwy celowej na wsparcie działań związanych z pandemią COVID-19) w celu zabezpieczenia działań strażaków PSP oraz druhów ochotniczych straży pożarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Kontynuuj czytanie

P5261180

       W dniach 21.05 – 26.05. 2020r. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnych przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze obszarów leśnych położonych na terenie powiatu żuromińskiego, będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Prowadzone czynności kontrolne obejmowały przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez zarządców lasów oraz rozpoznanie operacyjne punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych i dojazdy do nich.

Kontynuuj czytanie

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone