Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

RODO

 

 

W dniu 25 maja 2018 roku wchoszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli RODO (ogólne rozporządzenie danych osobowych).

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie informuje, iż przetwarza dane osobowe wynikające m. in. z obsługi zgłoszenia alarmowego oraz prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Proszę o zapoznanie się KLAUZULAMI INFORMACYJNYMI, które zawierają zbiory informacji jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą.
Stosowne KLAUZULE znajdują się na stronie BIP komendy oraz stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Żurominie.

 

 

 

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone